مقالات > غربالگری سرطان کولورکتال

غربالگری جست‌وجویی است برای سرطان، قبل از اینکه شخص علائمی داشته باشد. این کار می‌تواند به تشخيص سرطان در مراحل ابتدایی کمک کند. وقتی که بافت غیر طبیعی یا سرطان، زود تشخیص داده شود احتمال درمان آن آسان‌تر خواهد بود.

غربالگری سرطان کولورکتال

نکات کلیدی این بخش

 • آزمایش‌هایی برای غربالگری انواع مختلف سرطان استفاده می‌شوند.
 • مطالعات نشان می‌دهد که غربالگری سرطان کولورکتال به کاهش مرگ بر اثر این بیماری کمک می‌کند.
 • معمولاً برای غربالگری سرطان کولورکتال از پنج آزمایش استفاده می‌شود:
  • آزمایش خون مخفی در مدفوع.
  • سیگموئیدوسکوپی.
  • تنقیۀ باریم.
  • کولونوسکوپی.
  • معاینۀ انگشتی رکتوم.
 • آزمایش‌های غربالگری جدید در پژوهش‌های بالینی مورد مطالعه هستند.
 • کولونوسکوپی مجازی.
 • آزمایش مدفوع DNA.

آزمایش‌هایی برای غربالگری انواع مختلف سرطان استفاده می‌شوند.

بعضی از آزمایش‌های غربالگری به این علت استفاده می‌شوند که ثابت شده به پیدا کردن سرطان در مراحل ابتدایی و در نتیجه کاهش مرگ در اثر این بیماری کمک می‌کنند. آزمایش‌های دیگر هم به این علت که سرطان را در بعضی افراد تشخیص می‌دهند استفاده می‌شوند. با این‌حال در پژوهش‌های بالینی ثابت نشده که استفاده از این آزمایش‌ها میزان مرگ در اثر سرطان را کاهش می‌دهد. دانشمندان در حال مطالعه برای پیدا کردن آزمایش‌های غربالگری با کم‌ترین خطر و بیش‌ترین مزایا هستند. هدف پژوهش ملی غربالگری سرطان این است که نشان دهد آیا تشخیص زودِ هنگام (تشخیص سرطان قبل از بروز علائم) احتمال مرگ در اثر سرطان را کم می‌کند یا نه. در مورد بعضی از انواع سرطان، تشخیص و درمان آن در مرحلۀ اولیه باعث افزایش احتمال بهبودی می‌شود.

پژوهش‌های بالینی‌ای که روش‌های غربالگری سرطان را مطالعه می‌کنند در بسیاری از نقاط ایالات متحده انجام می‌شوند. اطلاعات دربارۀ پژوهش‌های بالینیِ در حال انجام در پایگاه انستیتو ملی سرطان (NCI) موجود است.

مطالعات نشان می‌دهد که غربالگری سرطان کولورکتال به کاهش میزان مرگ در اثر بیماری کمک می‌کند.

معمولاً برای غربالگری سرطان کولورکتال از پنج آزمایش استفاده می‌شود.

آزمایش خون مخفی مدفوع

آزمایش خون مخفیِ مدفوع آزمایشی برای بررسیِ مدفوع از نظر خونی است که فقط به‌وسیلۀ میکروسکوپ دیده می‌شود. نمونه‌های کوچک مدفوع را روی برگه‌های مخصوص قرار می‌دهند و آن را برای آزمایش به پزشک یا آزمایشگاه می‌دهند. خون در مدفوع ممکن است نشانۀ پولیپ‌ها یا سرطان باشد.

سیگموئیدوسکوپی

سیگموئیدوسکوپی روشی است برای بررسیِ داخل رکتوم و کولون سیگموئید (Sigmoid) (تحتانی) از نظر پولیپ، مناطق غیرطبیعی، یا سرطان. سیگموئیدوسکوپ (Sigmoidscope) را از طریق رکتوم داخل کولون سیگموئید می‌گذارند. سیگموئیدوسکوپ یک وسیلۀ باریک شبیه لوله است که دارای نور و لنز برای دیدن است. و نیز ابزاری هم برای خارج کردن پولیپ‌ها و نمونه‌های بافتی دارد. این پولیپ‌ها و نمونه‌ها از نظر نشانه‌های سرطان زیر میكروسكوپ بررسی می‌شوند. گاهی برای غربالگری سرطان کولورکتال، سیگموئیدوسکوپی و معاینۀ انگشتی رکتوم با هم انجام می‌شوند.

تنقیۀ باریم

تنقیۀ باریم یک سری تصویر اشعۀ ایكس X از دستگاه گوارش تحتانی است. مایعی که دارای باریم (مادۀ نقره‌ای/سفید متالیک) است به داخل رکتوم ریخته می‌شود. باریم، دستگاه گوارش تحتانی را می‌پوشاند و عکس‌های اشعۀ ایكسX گرفته می‌شوند. به این روش، سری دستگاه گوارش تحتانی هم می‌گویند (lower GI series).