مقالات > غربالگری سرطان کولورکتال

غربالگری جست‌وجویی است برای سرطان، قبل از اینکه شخص علائمی داشته باشد. این کار می‌تواند به تشخيص سرطان در مراحل ابتدایی کمک کند. وقتی که بافت غیر طبیعی یا سرطان، زود تشخیص داده شود احتمال درمان آن آسان‌تر خواهد بود.

کولونوسکوپی

کولونوسکوپی روشی برای دیدن داخل رکتوم و کولون، پولیپ‌ها، مناطق غیرعادی و سرطانی است. کولونوسکوپ از راه رکتوم به داخل کولون گذاشته می‌شود. کولونوسکوپ ابزارِ لوله مانند باریک و دارای روشنایی و لنز برای دیدن است. ممکن است ابزاری هم برای خارج کردن پولیپ‌ها و نمونه‌های بافتی داشته باشد. این پولیپ‌ها و نمونه‌ها از نظر نشانه‌های سرطان زیر میكروسكوپ بررسی می‌شوند.

معاینۀ انگشتی رکتوم

معاینۀ انگشتی رکتوم (DRE) یک نوع آزمایش رکتوم است. پزشک یا پرستار، انگشت خود را داخل قسمتِ پایینی رکتوم قرار می‌دهد تا برجستگی‌ها یا هر چیز غیرطبیعی دیگر را مورد معاینه قرار دهد.

آزمایش‌های غربالگری جدید در پژوهش‌های بالینی بررسی می‌شوند.

کولونوسکوپی مجازی

کولونوسکوپی مجازی روشی است که در آن از یک رشتۀ تصاویر اشعۀ ایكس X به نام CT توموگرافی كامپیوتری (computed tomography) برای گرفتن تصاویری از کولون استفاده می‌کنند. کامپیوتر تصاویر را در کنار هم قرار می‌دهد تا عکس‌های دقیقی ایجاد کند که ممکن است پولیپ‌ها و هر چیز دیگری را که در سطح داخلیِ کولون، غیرطبیعی به‌نظر می‌رسند، نشان دهد. این آزمایش به نام کولونوگرافی یا CT کولونوگرافی نیز شناخته می‌شود. پژوهش‌های بالینی، کولونوسکوپی مجازی را با آزمایش‌های متعارف غربالگری سرطان کولورکتال مقایسه می‌کنند. پژوهش‌های بالینیِ دیگری در حال بررسی این مسئله هستند که آیا بجای استفاده از مسهل‌ها برای تمییز کردن کولون، نوشیدن یک مادۀ حاجب که مدفوع را بپوشاند، پولیپ‌ها را به وضوح نشان می‌دهد یا نه.

آزمایش مدفوع DNA

این آزمایش DNA سلول‌های مدفوع را از نظر تغییرات ژنتیک که ممکن است نشانه‌ای از سرطان کولورکتال باشند بررسی می‌کند. پژوهش‌های غربالگری بالینی در بسیاری از نقاط دنیا انجام می‌شوند. اطلاعات دربارۀ پژوهش‌های بالینی در پایگاه انستیتوی ملی سرطان NCI موجود است.

خطرهای غربالگری سرطان کولورکتال

نکات کلیدی در این بخش

  • آزمایش‌های غربالگری خطرهایی دارد.
  • خطرات آزمایش‌های غربالگری سرطان کولورکتال شامل موارد زیر است:
  • ممکن است به کولون آسیب برسد.
  • ممکن است نتایج منفی کاذب به‌وجود بیاید.
  • ممکن است نتایج مثبت کاذب به‌وجود بیاید.