خدمات > مشاوره در زمینه پیشگیری سرطان

پیشگیری مهمترین و موثرترین راه کنترل سرطان است . خوشبختانه حدود 40% انواع سرطان ها قابل پیشگیری هستند. در کلینیک پیشگیری آموزش های لازم در این زمینه داده شده و برنامه ریزی برای پیگیری آن انجام می شود.